מאמרים

חוזה שכירות דירה להורדה

חוזה שכירות דירה להורדה

הסכם שכירות מורכב מתנאים רבים אשר ניסוחם יכול להשפיע על מאזן הכוחות בין השוכר למשכיר. הסכם שנכתב מטעם המשכיר ישרת את המניעים שלו, ולכן מומלץ לעבור היטב על סעיפי ההסכם, להבין את משמעותם ואת ההשלכות הצפויות, ואף לנהל משא ומתן לגבי שינויים אפשריים, ולא לחתום מבלי לקרוא את כל החוזה. מרבית השוכרים לא מודעים לזכויות הבסיסיות שחוזה שכירות צריך לכלול. כדי לשים סוף לאי ההבנות ולייצר נורמה שמגנה על שני הצדדים, משרד תיווך קורנפלד נכסים, גיבשה חוזה שכירות דירה להורדה. החוזה כתוב בשפה ברורה ונותן מענה לסוגיות המרכזיות בחוזה שכירות דירה.

חוזה שכירות דירה להורדה

טיפים לשוכרים ולמשכירים:

  • להעביר חשבונות על שם השוכרים
  • לקבל צ׳ק ביטחון עבור הרשויות
  • צילום תעודת זהות של השוכרים והמשכרים
  • כתב ערבות וצילום תעודת זהות של הערב
  • צ׳ק ביטחון עבור נזקים ולפי חוזה
  • לקבל 12 צ׳קים מראש עבור התקופה
  • לברר האם הצ׳קים שניתנו אינם ללא כיסוי
  • לבדוק היטב את תנאי החוזה והדירה
  • בעיות בדירה לצלם ולתעד עם תאריך
  • לבטח את הדירה אם אין ביטוח

הבהרה והגבלת אחריות

השימוש בחוזה השכירות באתר הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה, המשכיר והשוכר. מובהר כי ל- קורנפלד נכסים לא תהיה כל אחריות בנוגע ליישום הוראות החוזה בין הצדדים או לפרשנותו. אין בחוזה השכירות ובחומרי ההסבר הנלווים לו כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין.

להלן קישורים להורדת קבצי PDF: